De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Hieronder staan de geëiste diploma’s of certificaten beschreven. Welk diploma of certificaat de medewerker moet halen hangt af van zijn/haar functie.

 • Operationele medewerkers dienen te beschikken over een "VCA Basisveiligheid"  (B-VCA) certificaat.
 • Operationeel leidinggevenden dienen te beschikken over een "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" (VCA VOL) certificaat.
 • Intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven dienen te beschikken over een  "Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden" (VCU VIL) certificaat.

Bij OBA opleidingen kunt u terecht voor de volgende VCA paketten. Wilt u liever alleen een VCA examen afleggen, neem dan contact met ons op. Dit kan wekelijks worden ingepland. Al onze examens worden digitaal afgenomen (laptop / tablet). Het is ook mogelijk om de basisveiligheid VCA in het Nederlands digitaal-voorlees af te nemen. U kunt dan alle vragen en antwoorden door de computer voor laten lezen. 

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA cursus incl. 2 herkansingen
Basis VCA cursus en examen 1082 beoordelingen 1082 9.0 1 10 EUR 300

VCA cursus agenda


Met het VCA Basisveiligheid diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die vastgesteld is door VCA. U laat daarmee zien dat u veilig kunt werken. Ook laat u zien dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van anderen en u zelf. Tijdens onze VCA basisveiligheid cursussen komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals Wetgeving, Gevaren, risico’s en preventie, Gevaarlijke stoffen, Brand en explosie, PBM en veel meer.

B-VCA cursus en B-VCA examen

Een goede VCA opleiding is noodzakelijk om uw VCA basisveiligheid certificaat te behalen. Tijdens onze cursussen houden wij rekening met de meest recente eind- en toetstermen. Daarnaast wordt het VCA examen afgenomen door een erkende Examencentra VCA. In onze VCA cursus is ook het VCA examen inbegrepen. U volgt een tweedaagse VCA cursus (vrijdagavond & zaterdag) en maak na de cursus direct het examen zodat u alle cursusstof nog goed beheerst. Het Basisveiligheid VCA certificaat is persoonsgebonden. U krijgt van ons het originele VCA diploma en een VCA pasje. Uiteraard wordt uw certificaat na het behalen van het examen geregistreerd in het centraal VCA diploma register. Een VCA Certificaat is tien jaar geldig.

 Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

Basis VCA cursus en examen 841 beoordelingen 841 9.1 1 10 EUR 300

VCA Cursus basisveiligheid agenda

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan is het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA ( VOL VCA ) verplicht. Daarmee laat u zien dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en uw de medewerkers.

Waarom VCA VOL?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig gewerkt wordt, zodat er geen ongelukken gebeuren. Met een VOL-VCA diploma in bezit weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

De VOL VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, bedrijfsnoodplan, VCA-certificering en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA VOL cursus en examen 325 beoordelingen 325 9.2 1 10 EUR 375

VCA VOL agenda

Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Waarom VIL VCU?

Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VIL-VCU diploma op zak weet u waar u op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten voor uw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener - uitzendorganisatie – uitleenkracht’. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in VIL-VCU.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VIL VCU cursus en examen 158 beoordelingen 158 8.7 1 10 EUR 375

VIL VCU agenda

Met het VCA Turks Basisveiligheid diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die vastgesteld is door VCA. U laat daarmee zien dat u veilig kunt werken. Ook laat u zien dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van anderen en u zelf. Tijdens onze VCA basisveiligheid Turks cursussen komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals Wetgeving, Gevaren, risico’s en preventie, Gevaarlijke stoffen, Brand en explosie, PBM en veel meer.

B-VCA Turks en B-VCA examen Turks

Een goede VCA opleiding is noodzakelijk om uw VCA basisveiligheid certificaat te behalen. Tijdens onze cursussen houden wij rekening met de meest recente eind- en toetstermen. Daarnaast wordt het VCA examen afgenomen door een erkende Examencentra VCA. In onze VCA cursus is ook het VCA examen inbegrepen. U volgt een tweedaagse VCA cursus (vrijdagavond & zaterdag) en maak na de cursus direct het examen zodat u alle cursusstof nog goed beheerst. Het Basisveiligheid VCA certificaat is persoonsgebonden. U krijgt van ons het originele VCA diploma en een VCA pasje. Uiteraard wordt uw certificaat na het behalen van het examen geregistreerd in het centraal VCA diploma register. Een VCA Certificaat is tien jaar geldig.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA cursus en examen Turks 573 beoordelingen 573 8.8 1 10 EUR 300

VCA Basisveiligheid cursus Turks agenda

Met het VCA Hongaars Basisveiligheid diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die vastgesteld is door VCA. U laat daarmee zien dat u veilig kunt werken. Ook laat u zien dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van anderen en u zelf. Tijdens onze VCA basisveiligheid cursussen in het Hongaars komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals Wetgeving, Gevaren, risico’s en preventie, Gevaarlijke stoffen, Brand en explosie, PBM en veel meer.-

B-VCA Hongaars en B-VCA examen Hongaars

Een goede VCA opleiding is noodzakelijk om uw VCA basisveiligheid certificaat te behalen. Tijdens onze cursussen houden wij rekening met de meest recente eind- en toetstermen. Daarnaast wordt het VCA examen afgenomen door een erkende Examencentra VCA. In onze VCA cursus is ook het VCA examen inbegrepen. U volgt een ééndaagse VCA cursus (zondag) en maak na de cursus direct het examen zodat u alle cursusstof nog goed beheerst. Het Basisveiligheid VCA certificaat is persoonsgebonden. U krijgt van ons het originele VCA diploma en een VCA pasje. Uiteraard wordt uw certificaat na het behalen van het examen geregistreerd in het centraal VCA diploma register. Een VCA Certificaat is tien jaar geldig.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA cursus en examen Hongaars 253 beoordelingen 253 9.2 1 10 EUR 300

VCA Basis Cursus Hongaars agenda

Met het VCA Pools Basisveiligheid diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die vastgesteld is door VCA. U laat daarmee zien dat u veilig kunt werken. Ook laat u zien dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van anderen en u zelf. Tijdens onze VCA basisveiligheid cursussen in het Pools komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals Wetgeving, Gevaren, risico’s en preventie, Gevaarlijke stoffen, Brand en explosie, PBM en veel meer.

B-VCA Pools en B-VCA examen Pools

Een goede VCA opleiding is noodzakelijk om uw VCA basisveiligheid certificaat te behalen. Tijdens onze cursussen houden wij rekening met de meest recente eind- en toetstermen. Daarnaast wordt het VCA examen afgenomen door een erkende Examencentra VCA. In onze VCA cursus is ook het VCA examen inbegrepen. U volgt een eendaagse VCA cursus (zaterdag) en maak na de cursus direct het examen zodat u alle cursusstof nog goed beheerst. Het Basisveiligheid VCA certificaat is persoonsgebonden. U krijgt van ons het originele VCA diploma en een VCA pasje. Uiteraard wordt uw certificaat na het behalen van het examen geregistreerd in het centraal VCA diploma register. Een VCA Certificaat is tien jaar geldig.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA Pools cursus en examen 158 beoordelingen 158 8.7 1 10 EUR 300

VCA Basis Cursus Pools agenda

 

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Hieronder staan de geëiste diploma’s of certificaten beschreven. Welk diploma of certificaat de medewerker moet halen hangt af van zijn/haar functie.

 • Operationele medewerkers dienen te beschikken over een "VCA Basisveiligheid"  (B-VCA) certificaat.
 • Operationeel leidinggevenden dienen te beschikken over een "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" (VCA VOL) certificaat.
 • Intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven dienen te beschikken over een  "Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden" (VCU VIL) certificaat.

Bij OBA opleidingen kunt u terecht voor een VCA pakket met 2 gratis herkansingen. Wilt u liever alleen een VCA examen afleggen, dan kunt u zich aanmelden door een keuze hieronder te maken. Al onze examens worden digitaal afgenomen (laptop / tablet). Het is ook mogelijk om het examen als digitaal-voorlees af te nemen. U kunt dan alle vragen en antwoorden door de computer voor laten lezen.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

VCA examen
VCA examen 583 beoordelingen 583 9.4 1 10 EUR 120

VCA examen agenda

Tijdens onze basisopleiding “veilig werken met de heftruck” leren wij onze kandidaten om een heftruck veilig te besturen en te beheersen. Met meerdere heftrucks en een ruime praktijklocatie leren de kandidaten diverse vaardigheden te beheersen op een zo veilig mogelijke manier. Onze leermethode is gericht op de praktijk en de veiligheid. Tijdens onze heftruck cursus leren wij de cursisten op alle mogelijke gevaren te herkennen en te voorkomen.

Door onze goed opgebouwde heftruck cursus leren ook de onervaren kandidaten de heftruck juist te besturen en te bedienen.

De cursus sluiten wij af met een theorie en een praktijkexamen. Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen (praktijk of theorie), dan heeft de kandidaat nog 2 gratis herkansingen.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

heftruck cursus actie

Hetruck cursus 1197 beoordelingen 1197 8.6 1 10 EUR 100

Basis heftruck cursus agenda

Het heftruck SOG certificaat is bedoeld voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

De Heftruck SOG cursus is gelijk aan onze basisopleiding veilig werken met de Heftruck, echter worden de examens afgenomen door een erkend (VCA) examenbureau.`Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat en een pasje. Ook wordt het certificaat geregistreerd in het VCA examenbank.

Heftruck SOG eisen

De kandidaat dient tenminste 18 jaar oud te zijn. Daarnaast dient de kandidaat in het bezit te zijn van een diploma B-VCA of VOL-VCA en een rijbewijs B

Een Heftruck cursus SOG inclusief een SOG examen kost € 350,-. Indien de kandidaat het theorie of het praktijk examen dient te herkansen, kost dit €85,- per niet behaalde onderdeel.

Inhoud

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
• Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
• Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, last behandelen en transporteren, parkeren)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Opleidingsduur

De volledige training vindt plaats in 1 dag (theorie en praktijk), Het theorie examen duurt maximaal 30 minuten, het praktijk examen duurt maximaal 40 minuten. Bij grotere groepen wordt het examen op een andere dag ingepland.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

Heftruck SOG agenda

Tijdens onze basisopleiding “veilig werken met de Reachtruck” leren wij onze kandidaten om een reachtruck veilig te besturen en te beheersen. Met onze ruime praktijklocatie leren de kandidaten diverse vaardigheden te beheersen op een zo veilig mogelijke manier. Onze leermethode is gericht op de praktijk en de veiligheid. Tijdens onze praktijkcursussen leren wij de cursisten om alle mogelijke gevaren te herkennen en te voorkomen. Door onze goed opgebouwde cursus leren ook de onervaren kandidaten de reachtruck juist te besturen en te bedienen.

De cursus sluiten wij af met een theorie en een praktijkexamen. Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen (praktijk of theorie), dan heeft de kandidaat nog 2 gratis herkansingen. Een tweede cursusdag wordt dan ingepland met de cursist.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

Reachtruck cursus

Reachtruck cursus 297 beoordelingen 297 8.5 1 10 EUR 100

Reachtruck cursus agenda

De bedrijfshulpverlener in het bedrijf heeft een belangrijke rol als het gaat om levensreddend handelen en brand & ontruiming. De cursus is bedoeld voor medewerkers die actief zijn in verschillende soorten branches, waar men te maken heeft met verschillende soorten risico's.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan petro(chemische) bedrijfsterreinen, maar ook aan kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, scholen en de bouwsector. Tijdens de cursus wordt er zoveel mogelijk in gegaan op de risico's waar u mee te maken kan krijgen tijdens uw dagelijks werk.

De cursus bedrijfshulpverlening bestaat uit twee gedeelten, namelijk, levensreddend handelen en brand & ontruiming. 

bhv cursusInhoud eerste hulp

 • Bloedcirculatiesysteem
 • Eerste hulp-benadering
 • Controle Ademhaling
 • Reanimeren
 • Uitleg AED
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Wat te doen bij verslikking, shock, huidwonden, brandwonden
 • Communicatie tijdens een incident

Inhoud brand & ontruiming

 • Branddriehoek
 • Soorten branden
 • Soorten blusmiddelen
 • Blusoefening
 • Ontruimingsprocedure
 • Communicatie tijdens een incident
 • Coördinatie tijdens een ontruiming

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

BHV (bedrijfshulpverlening) cursus 187 beoordelingen 187 8.4 1 10 EUR 239

BHV cursus agenda

Tijdens onze basisopleiding “veilig werken met de heftruck in het Turks” leren wij onze kandidaten om een heftruck veilig te besturen en te beheersen. Met meerdere heftrucks en een ruime praktijklocatie leren de kandidaten diverse vaardigheden te beheersen op een zo veilig mogelijke manier. Onze leermethode is gericht op de praktijk en de veiligheid. Tijdens onze heftruck cursus in het Turks leren wij de cursisten op alle mogelijke gevaren te herkennen en te voorkomen.

Door onze goed opgebouwde heftruck cursus leren ook de onervaren kandidaten de heftruck juist te besturen en te bedienen.

De cursus sluiten wij af met een theorie en een praktijkexamen. Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen (praktijk of theorie), dan heeft de kandidaat nog 2 gratis herkansingen.

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

heftruck cursus actie

Hetruck cursus 1197 beoordelingen 1197 8.6 1 10 EUR 100

Basis heftruck cursus Turks agenda

hoogwerker cursusDeze cursus is gericht op medewerkers die werken met verschillende soorten hoogwerkers. Dit kan gaan om schaar-, telescoop-, knikarm hoogwerkers of verticale hefmasten. Tijdens de cursus wordt er aandacht besteedt aan het veilig werken met de betreffende hoogwerker.

Voorwaarden voor toelating:

minimale leeftijd 18 jaar

Om deel te nemen aan de cursussen is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur:

2 dagdelen met aansluitend examen.

Geldigheidsduur:

Het hoogwerker certificaat is 5 jaar geldig.

Hoogwerker cursus agenda