Laatste nieuws

OBA Opleidingen krijgt regelmatig de vraag van haar klanten om de echtheid en de geldigheid van een VCA certificaat te controleren. Ook u kunt gemakkelijk de echtheid en geldigheid van een certificaat controleren!

 

Nederlandse VCA certificaten

Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u dus opzoeken of uw diploma nog geldig is. Staat het certificaat niet in het Centraal Diploma Register? Dan is dit certificaat hoogstwaarschijnlijk niet meer geldig. Alle VCA certificaten die zijn behaald bij OBA Opleidingen worden in dit register opgenomen.

Let op: ook echte VCA certificaten kunnen ongeldig worden verklaard, raadpleeg dus daarom altijd het Centraal Diploma Register VCA!

Hoe herkent u een valse certificaat?

Controleer altijd of de volgende gegevens op het VCA certificaat staan vermeld:

 • Voorletter(s) en achternaam (let op: voorletters, dus geen volledige voornaam!)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats (een stad, dus geen land!)
 • Datum uitgifte
 • Plaats uitgifte
 • Handtekening + naam van persoon namens het Examencentrum
 • Handtekening + naam van gediplomeerde
 • Diplomanummer (Bestaat uit cijfers, soms letters en soms tekens (“.” of “/”).
 • Taal waarin het examen is afgenomen.
 • Logo examenbureau (let op, u zult geen logo van een opleidingsbureau op een VCA certificaat vinden, alleen van een erkende VCA examenbureau!)
 • Op oudere certificaten kunt u ook een volgnummer vinden (links onderin, verticaal geschreven).

Heeft u twijfels over de echtheid van een VCA certificaat, neem dan contact op met VCA Infra of met ons. Wij kunnen voor u nagaan of het certificaat geldig en echt is.