Flensmonteur (Werken aan flensverbindingen)

Het Werken aan flensverbindingen volgens protocol certificaat (volgens ssvv opleidingen gids) is bedoeld voor Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van risicovolle flensverbindingen die vastgezet moeten worden volgens specificatie.

Werken aan flensverbindingen volgens protocol eisen

De kandidaat dient tenminste 18 jaar oud te zijn.Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Daarnaast dient de kandidaat in het bezit te zijn van een diploma B-VCA of VOL-VCA

Inhoud

Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels en risico’s)
  • Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, bouten en moeren, afdichtingen, gereedschap en meetmiddelen, montageonderdelen van pijpleidingen, proces equipment, appendages)

Praktijk:

Flensverbindingen worden zonder of volgens protocol, met handgereedschap en handmomentsleutel vast gezet

  • Voorbereiding (veiligheidsregels en voorbereiding op het werken aan flenzen)
  • Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur, gereedschap en meetmiddelen, flenzen openen, afdichtingen verwisselen, controleren en reinigen, uitlijnen, sluiten)
  • Afronding (controleren, afronden, resultaat) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Opleidingsduur

De volledige training vindt plaats in 1,5 dag (exclusief examen). Een herhalingsopleiding vindt plaats in 1 dag.

Werken aan flensverbindingen volgens protocol agenda

Wij hebben momenteel geen cursussen ingepland. Bel ons voor de mogelijkheden!