Heftruck cursus SOG

Het heftruck SOG certificaat is bedoeld voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

De Heftruck SOG cursus is gelijk aan onze basisopleiding veilig werken met de Heftruck, echter worden de examens afgenomen door een erkend (VCA) examenbureau.`Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat en een pasje. Ook wordt het certificaat geregistreerd in het VCA examenbank.

Heftruck SOG eisen

De kandidaat dient tenminste 18 jaar oud te zijn. Daarnaast dient de kandidaat in het bezit te zijn van een diploma B-VCA of VOL-VCA en een rijbewijs B

Een Heftruck cursus SOG inclusief een SOG examen kost € 350,-. Indien de kandidaat het theorie of het praktijk examen dient te herkansen, kost dit €85,- per niet behaalde onderdeel.

Inhoud

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
• Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
• Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, last behandelen en transporteren, parkeren)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Opleidingsduur

De volledige training vindt plaats in 1 dag (theorie en praktijk), Het theorie examen duurt maximaal 30 minuten, het praktijk examen duurt maximaal 40 minuten. Bij grotere groepen wordt het examen op een andere dag ingepland.

Heftruck SOG agenda

Wij hebben momenteel geen cursussen ingepland. Bel ons voor de mogelijkheden!